Niepełnosprawni – sprawni w pracy

  • Home
  • /
  • Niepełnosprawni – sprawni w pracy

Swoją ofertę adresujemy do pracodawców myślących niestereotypowo.

BPO Network od dawna zajmuje się obsługą firm poszukujących wykwalifikowanych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Dzięki nam dowiesz się także o korzyściach, jakie płyną z aktywizacji pracowników z niepełnosprawnością.

Z nami Twoja firma zyska godnych, wykwalifikowanych pracowników, dla których priorytetem będzie rozwój i realizacja kolejnych celów zawodowych. Kładziemy nacisk na aktywizację osób niepełnosprawnych – wspieramy ich w znalezieniu pracy, która pomoże im w pełni wykazać posiadane możliwości.

poszukiwanie pracowników niepełnosprawnych

Czy osoba niepełnosprawna może pracować?

Za osobę niepełnosprawną uznaje się kogoś, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie niepełnosprawności nie dyskwalifikuje danej osoby jako potencjalnego pracownika, pod warunkiem, że uzyska ona zgodę na wykonywanie pracy. Również orzeczenie o niezdolności do pracy nie przekreśla szansy na rozwój zawodowy.

Osoba niepełnosprawna, całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy może zostać zatrudniona, ale potrzebuje miejsca, w które będzie odpowiadać jej psychofizycznym potrzebom i ograniczeniom. Miejsce pracy ma być odpowiednie dla osoby z niepełnosprawnością.

Praca w domu spełnia zawsze te warunki – jest ona prowadzona w najbardziej przyjaznym środowisku dla funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.  Praca zdalna czyli telepraca jest jedną z form zatrudniania uznawaną i regulowaną przez kodeks pracy od 2007 roku.

osoba niepełnosprawna w pracy biurowej
niepelnosprawnosc umiarkowana

Jakim pracownikiem jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna może być pełnosprawnym pracownikiem. Gwarantujemy, że stopień niepełnosprawności nie wypływa na jakość wykonywanych przez nią zadań służbowych. Co więcej, w wielu przypadkach niepełnosprawni wykazują większą chęć do podjęcia nowej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji, niż osoby całkowicie zdrowe. Szanują swoją pracę, bo trudniej im jest ją zdobyć, szczególnie w Polsce. Mimo, że od 10 lat zwiększa się u nas aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami (szczególnie wśród osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) to ciągle wskaźnik zatrudnienia w tej grupie jest znacząco niższy niż średnia unijna.

Dlaczego w Polsce sytuacja nie wygląda tak optymistycznie, jak w krajach Europy Zachodniej?

Oto zbiór podstawowych przyczyn, które determinują niski odsetek zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

  1. Osoby z niepełnosprawnościami ciągle mają problem ze znalezieniem pracy z uwagi na stereotypowe myślenie.
  2. Wiele miejsc pracy nie jest odpowiednio dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. ze względu na brak windy).
  3. Osoby niepełnosprawne nie rejestrują się w Urzędach Pracy jako bezrobotni bo np. uważają, że mają za niskie kwalifikacje.
umiarkowany stopien niepelnosprawnosci praca

Stopnie niepełnosprawności

Pracodawca musi być świadomy, że pracownik z niepełnosprawnością podlega identycznym zasadom w kwestii podejmowania pracy, jak każda zdrowa osoba.

Pracodawcy planujący w przyszłości zatrudnić pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności i z niezdolnością do pracy powinni wiedzieć, że wyróżnia się:

Stopień znaczny

opisany w orzeczeniu jako naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy lub zdolność do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej, wymagające długotrwałej bądź stałej opieki

Stopień umiarkowany

naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy lub zdolność do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, wymaga czasowej lub częściowej pomocy, która umożliwi pełnienie ról społecznych

Stopień lekki

naruszona sprawność organizmu powodująca istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do osoby w pełni sprawnej psychicznie i fizycznie, o zbliżonych kwalifikacjach zawodowych

UWAGA!!!

Osoba taka może podjąć pracę po uzyskaniu dopuszczenia do pracy od lekarza medycyny pracy w wymiarze do 7 godzin/dzień i do 35 godzin / tydzień, bez nadgodzin.

Zakaz nadgodzin i szczególne normy czasu pracy mogą zostać zniesione przez lekarza medycyny pracy po badaniach wykonanych na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Gdzie może pracować osoba niepełnosprawna?

Kiedyś pracownicy niepełnosprawni ze znacznym i  umiarkowanym stopniem znajdowali zatrudnienie wyłącznie w zakładach pracy chronionej.

Dziś niepełnosprawni szukają zatrudnienia również na otwartym rynku pracy, który nie dyskwalifikuje pracownika z naruszoną sprawnością. Co ważne, praca osób niepełnosprawnych wpływa pozytywnie nie tylko na ich samych, ale także na pracujących w niej pracowników pełnosprawnych. Przede wszystkim pozwala na integrację zawodowo-społeczną, wspomaga rozwój osoby niepełnosprawnej i pozwala osiągnąć wyższe zarobki.

pfron praca dla niepelnosprawnych
dziewczyna na wózku inwalidzkim podczas pracy w biurze

Praca zdalna czyli telepraca

Jest to praca w domu (poza budynkiem firmy), którą wykonuje się przy pomocy elektronicznych środków komunikacji (internet, komputer, telefon). Pracownicy zdalni mają z reguły regularny kontakt z przełożonym. Jest ona gwarancją bezpieczeństwa finansowego i socjalnego dla pracownika z ograniczeniami ruchowymi. Ogromną zaletą pracy w domu dla niepełnosprawnych jest możliwość dostosowania grafiku zadań do życia prywatnego, które w ich przypadku niejednokrotnie związane jest z częstymi wizytami lekarskimi i fizjoterapią. Poza tym, za wyborem pracy w domu przemawia brak presji ze strony pracodawcy.

BPO Network rekrutuje pracowników zdalnych, zapewnia opiekunów pracy zdalnej, obsługę kadrową, a dla osób niepełnosprawnych wsparcie emocjonalne w zatrudnieniu.

Praca zdalna to w wielu przypadkach jedyny sposób na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i rozwój zawodowy. Co istotne, postęp technologiczny tworzy idealne warunki do pracy zdalnej. Potwierdzeniem tego są rosnące liczby pracowników zdalnych, pracodawców uważających tę formę pracy za atrakcyjną jak i ofert telepracy nie tylko dla niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym często budzi niemałe wątpliwości. Tego rodzaju obawy są całkowicie niesłuszne. Pracodawca, korzystający ze wsparcia BPO Network, zatrudniając osoby o naruszonej sprawności, może mieć oczekiwania wobec niepełnosprawnych pracowników takie same, jak względem pozostałych w pełni sprawnych psychicznie i fizycznie osób.

Co więcej, osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą z powodzeniem konkurować z osobami o pełnej sprawności zarówno w zakresie intelektualnym, jak i fizycznym czy społecznym. Kluczem do sukcesu jest tylko odpowiedni dobór pracowników do oczekiwań pracodawcy.

Ręce ułożone w osłaniający daszek nad symbolem osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie z PFRON? Dowiedz się więcej.