Dofinansowanie dla pracodawcy

 • Home
 • /
 • Dofinansowanie dla pracodawcy

Zatrudniając osobę z naruszoną sprawnością organizmu pracodawca ma prawo do ubiegania się o co miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. BPO Network ma bogate doświadczenie w szukaniu pracowników niepełnosprawnych, dlatego zagadnienie dofinansowania z PFRON-u nie jest nam obce. Naszym Klientom podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby takie wsparcie uzyskać, i na jaką kwotę dofinansowania można liczyć. BPO też prowadzi cały proces od rejestracji po regularnie otrzymywane dofinansowanie SOD.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Pracownik niedosłyszący przed komputerem

Aby móc aplikować do PFRON o SOD lub SODiR czyli  dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika należy:

 • posiadać potwierdzenie statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej;
 • posiadać brak zobowiązań finansowych wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 PLN;
 • być pracodawcą o stabilnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej:
  • być pracodawcą nieobciążonym obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
  • nie przekraczać kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Otrzymasz dofinansowanie od 450 zł do 2400 zł jeżeli zatrudnisz osobę niepełnosprawną!

Kwoty dofinansowania

Poziom dofinansowania nie jest identyczny w przypadku wszystkich pracowników. Jest on uzależniony od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

1950 zł – przy zatrudnieniu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
1200 zł – przy zatrudnieniu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
450 zł – przy zatrudnieniu pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Wymienione kwoty dofinansowania zwiększają się o 600-1200 zł w przypadku osób względem, których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • choroby narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Powyższe oznaczenia warto znać oferując pracę osobie z autyzmem, zespołem Aspergera, czy kandydatom u których zdiagnozowano schizofrenię.

Kalkulator, plik banknotów i notes z zyskami
Pracownik przed komputerem

Kiedy dofinansowanie zostaje wstrzymane lub podlega zwrotowi

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie zawsze się należy. Dochodzi do tego, gdy:

 • firma nie terminowo reguluje zobowiązania względem fiskusa i ZUS,
 • firma ma zobowiązania wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 złotych,
 • wynagrodzenia pracowników wypłacane są nieterminowo,
 • pracownikowi wygasło orzeczenie o niepełnosprawności
 • pracownik ma ustalone prawo do emerytury (dla stopni: lekki i umiarkowany).

Z nami uzyskasz dofinansowanie