Zatrudnij niepełnosprawnych

 • Home
 • /
 • Zatrudnij niepełnosprawnych

Korzystając z naszych usług zyskają Państwo rzetelną, kreatywną pomoc przy znalezieniu najbardziej wyselekcjonowanych kandydatów do pracy  na każde stanowisko. Z pośród innych firm wyróżnia nas nasze duże doświadczenie w znajdowaniu wyselekcjonowanych przez co najlepiej wykwalifikowanych pretendentów dla indywidualnego pracodawcy. Posiadamy wysokiej jakości system do wstępnej selekcji kandydatów na podstawie CV. Świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie dzięki doświadczeniu i pasji  rekruterów i rozległej bazie kandydatów. Stosujemy skuteczne narzędzia i metody przy prowadzeniu rekrutacji. To Państwo wybierają stopień, w jakim będziemy współpracować, od publikacji ogłoszeń po kompleksową obsługę rekrutacji, aż do zatrudnienia pracownika.

W procesie rekrutacji zapewniamy:

1

Publikacja ogłoszenia

Stworzenie szczegółowego opisu stanowiska oraz publikację ogłoszenia

2

Kontakt

Stały kontakt z zespołem rekrutacyjnym

3

Raport

Cotygodniowy raport z postępów w rekrutacji

4

Poszukiwanie kompetentnych pracowników

Bezpośrednie poszukiwanie pracowników w zależności od wymaganych kompetencji oraz kwalifikacji

5

Idealnego kandydata

Znalezienie idealnego kandydata z naszej bazy osób poszukujących pracy

6

Wyszukiwanie kandydatów na różne szczeble

Wyszukiwanie kandydatów każdego szczebla z uwzględnieniem konkretnych umiejętności.

jak zatrudnić osobę niepełnosprawną

Obsługa administracyjno - kadrowa?

Nie ma sprawy, to także zorganizujemy. Dzięki temu, że przejmiemy te obowiązki zmniejszą się koszty inwestycji. Nie będą się Państwo martwić o:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • urlopów,
 • wystawianie umów o pracę , zaświadczeń dla pracowników, świadectw pracy,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40.

Zrobimy to wszystko zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Posiadamy wysokie kwalifikacje i umiejętności w zakresie kadr i płac. Bierzemy odpowiedzialność za każdy realizowany przez nas projekt. Jeżeli wytypowany przez nas kandydat nie spełnia Państwa wymagań,  zapewniamy zastąpienie go innym kandydatem. Nasz klient nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych inwestycji. Zapewniamy dyskrecję i profesjonalne podejście do każdego zlecenia. Stawiamy na profesjonalizm i zaufanie.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym często budzi niemałe wątpliwości. Tego rodzaju obawy są całkowicie niesłuszne. Pracodawca, korzystający ze wsparcia BPO NETWORK, zatrudniając osoby o naruszonej sprawności, może mieć oczekiwania wobec niepełnosprawnych pracowników takie same, jak względem pozostałych w pełni sprawnych psychicznie i fizycznie osób.

Co więcej, osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą z powodzeniem konkurować z osobami o pełnej sprawności zarówno w zakresie intelektualnym, jak i fizycznym czy społecznym. Kluczem do sukcesu jest tylko odpowiedni dobór pracowników do oczekiwań pracodawcy.

Ręce ułożone w osłaniający daszek nad symbolem osoby niepełnosprawnej

Dlaczego warto z nami współpracować:

praca dla niepelnosprawnych poznan

Obsługujemy ponad 40 firm zatrudniając 500 pracowników

praca dla niepelnosprawnych lodz

Miesięcznie rekrutujemy pracowników na ponad 40 stanowisk dla każdej branży

praca dla niepelnosprawnych wroclaw

Co miesiąc pozyskujemy ponad 300 nowych kandydatów do pracy

praca dla niepelnosprawnych krakow

Aktywnie promujemy pracę zdalną rozliczaną za efekt

orzeczenie o niepelnosprawnosci stopnie

Osoba niepełnosprawna czy osoba z orzeczoną niepełnosprawnością?

Za osobę niepełnosprawną uznaje się kogoś, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Czy osoba opisana jako niezdolna do pracy może pracować?

Orzeczenie niepełnosprawności nie dyskwalifikuje danej osoby jako potencjalnego pracownika, pod warunkiem, że uzyska ona zgodę na wykonywanie pracy. Również orzeczenie o niezdolności do pracy nie przekreśla szansy na rozwój zawodowy.

Osoba niepełnosprawna, całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy może zostać zatrudniona, ale potrzebuje miejsca, w które będzie odpowiadać jej psychofizycznym potrzebom i ograniczeniom. Miejsce pracy ma być odpowiednie dla osoby z niepełnosprawnością.

Praca w domu spełnia zawsze te warunki – jest ona prowadzona w najbardziej przyjaznym środowisku dla funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.  Praca zdalna czyli telepraca jest jedną z form zatrudniania uznawaną i regulowaną przez kodeks pracy od 2007 roku.

osoba niepełnosprawna w pracy biurowej

Stopnie niepełnosprawności

Pracodawca musi być świadomy, że pracownik z niepełnosprawnością podlega identycznym zasadom w kwestii podejmowania pracy, jak każda zdrowa osoba.

Pracodawcy planujący w przyszłości zatrudnić pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności i z niezdolnością do pracy powinni wiedzieć, że wyróżnia się:

[cq_vc_flipbox frontfullimage=”1613″ fronttitle=”Znaczny stopień niepełnosprawności” frontcontent=”opisany w orzeczeniu jako naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy lub zdolność do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej, wymagające długotrwałej bądź stałej opieki” backtitle=”UWAGA!!!” backcontent=”Osoba taka może podjąć pracę po uzyskaniu dopuszczenia do pracy od lekarza medycyny pracy w wymiarze do 7 godzin/dzień i do 35 godzin / tydzień, bez nadgodzin*.” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#58595b” backbg=”#a6ce39″]
[cq_vc_flipbox frontfullimage=”1609″ fronttitle=”Umiarkowany stopień niepełnosprawności” frontcontent=”naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy lub zdolność do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, wymaga czasowej lub częściowej pomocy, która umożliwi pełnienie ról społecznych” backtitle=”UWAGA!!!” backcontent=”Osoba taka może podjąć pracę po uzyskaniu dopuszczenia do pracy od lekarza medycyny pracy w wymiarze do 7 godzin/dzień i do 35 godzin / tydzień, bez nadgodzin*.” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#58595b” backbg=”#a6ce39″]
[cq_vc_flipbox frontfullimage=”1612″ fronttitle=”Lekki stopień niepełnosprawności” frontcontent=”naruszona sprawność organizmu powodująca istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do osoby w pełni sprawnej psychicznie i fizycznie, o zbliżonych kwalifikacjach zawodowych” backtitle=”UWAGA!!!” backcontent=”Osoba taka może podjąć pracę po uzyskaniu dopuszczenia do pracy od lekarza medycyny, której wymiar czasu pracy określany jest jak dla osób sprawnych, ale z zakazem nadgodzin*.” cardshape=”square” cardstyle=”customized” frontbg=”#58595b” backbg=”#a6ce39″]

* Zakaz nadgodzin i szczególne normy czasu pracy mogą zostać zniesione przez lekarza medycyny pracy po badaniach wykonanych na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

orzeczenie o niezdolnosci do pracy

Zatrudniając pracownika z naruszoną sprawnością organizmu można liczyć na korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Wykwalifikowani niepełnosprawni pracownicy dla pracodawcy wbrew opinii nie są źródłem problemów, wręcz przeciwnie, dzięki nim można otrzymać wsparcie w postaci:

 • zmniejszenia wpłat do PFRON o kwoty od ok 1,600 do ok 6,400 (dla roku 2018) za każdego zatrudnionego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika,
 • zwrotu kosztów będących konsekwencją przystosowania stanowiska pracy i zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zwrotu kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Aby pracownik mógł spełnić oczekiwania pracodawcy, musi być odpowiednio wykwalifikowany, dlatego często niezbędne jest zorganizowanie dla niego szkolenia. Istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na szkolenie ze środków PFRON.

Dofinansowanie z PFRON - pomożemy Ci przejść przez formalności!

Pomoc w zatrudnieniu pracownika wspierającego osoby o ograniczonej sprawności

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych niekiedy wiąże się z koniecznością zatrudnienia pracowników, których obowiązkiem jest pomaganie osobie o ograniczonej sprawności. W takiej sytuacji pracodawca zyskuje prawo do otrzymania zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia i szkolenia takiego pracownika. Procedura uzyskania takiego dofinansowania jest dość skomplikowana a wysokość jest ograniczona miesięcznie do kwoty 20% minimalnego wynagrodzenia.

Można też korzystać ze specjalistycznych firm zapewniających nadzór, szkolenia i monitoring pracy zdalnej. Usługi takie świadczą na wysokim poziomie firmy, takie jak: Ogólnopolskie Biuro Pracy Osób Niepełnosprawnych (Warszawa i cały kraj), Origen sp. z o.o. (Kraków i cały kraj), KRK Partnerzy (cały kraj), jak również nasza firma BPO NETWORK.

Korzystanie ze specjalistycznych firm daje możliwość dopilnowania całości obowiązków przez profesjonalny podmiot i zapewnia bezpieczeństwo procesu prowadzonego przez ekspertów.

orzeczenie niepelnosprawnosci

Korzyści ze współpracy:

praca w domu w internecie

Research kandydatów na rynku pracy
(portale ogłoszeniowe, fora, Social Media)

praca w domu bez oszustwa

Pełna obsługa rekrutacji
(selekcja, badania, umowa)

praca w domu bez wkladu wlasnego

Dedykowany opiekun Klienta czuwający nad procesem rekrutacji

praca w domu na umowe o prace

Gwarancja utrzymania stanowiska pracy dla pracodawcy

praca w domu z komputerem

Dogodne warunki współpracy i rozliczeń

praca w domu z internetem

Optymalizacja kosztów zatrudnienia dzięki dopłatom i dofinansowaniom