29
wrz

Niezdolność do pracy w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności a możliwość podjęcia pracy.

Pojęcie całkowitej niezdolności do pracy W polskich prawodawstwie pojęcia całkowitej niezdolności do pracy związane jest z kwestia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stwierdzającego taką niezdolność. Wyróżnić można dwa rodzaje...

Więcej