23
sty

Rewolucja na rynku pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność wciąż utrzymuje się jako temat tabu w społeczeństwie, wciąż istnieje przekonanie, że stan ten stanowi swoiste “wyroki” na nasze życie, nakładając presję na to, aby ludzie z takim obciążeniem byli traktowani odmiennie niż reszta społeczeństwa. Na szczęście coraz więcej firm podejmuje wysiłki w kierunku zmiany tego stanu rzeczy, dostrzegając jednocześnie nieograniczony potencjał osób z niepełnosprawnościami fizycznymi lub intelektualnymi.

Coraz więcej przedsiębiorstw staje się inspirującym wzorcem dla innych biznesmenów, zachęcając ich do postawienia na inkluzję i tolerancję wobec osób z niepełnosprawnościami. Ta postawa sprawia, że potencjał jednostek, które doświadczyły dyskryminacji, negatywnego traktowania lub ignorowania, staje się bardziej widoczny, a co więcej – doceniany. Firmy zdają sobie sprawę, jak istotne jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami lub innymi schorzeniami aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, podejmując świadome decyzje dotyczące ich kariery i edukacji.

Statystyki nie kłamią?

Jednak dane z roku 2023 ukazują, że coraz więcej firm decyduje się na inkluzywne podejście, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością. BPO Network, jako firma o misji wspierania biznesu, wyróżnia się tworzeniem procedur i zespołów zdalnych pracowników z niepełnosprawnościami. Specjalizuje się w rekrutacji kandydatów do pracy w obszarach takich jak telefoniczne biura obsługi klienta, telesprzedaż, branża analizy danych, IT czy media społecznościowe.

 

Poza wsparciem osób niepełnosprawnych na rynku pracy, firma oferuje usługi związane z optymalizacją obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obszarami dotyczącymi dofinansowań, dotacji na stanowiska pracy i podnoszenie kwalifikacji. W ramach swojej działalności kompleksowo przeprowadza procesy rekrutacyjne, począwszy od weryfikacji i wyboru odpowiedniego pracownika, przez tworzenie i prowadzenie teczki osobowej oraz dokumentacji do PFRON, aż po realizację projektu i osiągnięcie oczekiwanego efektu. Ponadto firma oferuje usługi wynajmu pracowniczego, wspierając firmy w ich potrzebach kadrowych.

 

W 2023 roku udało się BPO Network wprowadzić na rynek pracy i zatrudnić 50 osób z niepełnosprawnością w systemie zdalnym, a z roku na rok coraz więcej jednostek angażuje się w aktywizację zawodową. Firma zrealizowała różnorodne projekty wsparcia dla blisko 39 firm w Polsce, stanowiąc wyraz jej zaangażowania w promowanie inkluzywności na Polskim rynku biznesowym.

 

„Nadeszły wreszcie czasy nowej jakości pracy zdalnej, jaką oferują wykształcone i wykwalifikowane osoby z niepełnosprawnościami. Jestem dumna, że dzięki pracy, którą kocham, mogę pomagać innym. Siły dodaje mi widok ludzi, którzy dzięki pracy mojej i mojego zespołu spełniają swoje marzenia i zaczynają znowu aktywnie żyć, mimo swoich chorób i niepełnosprawności. Gdy dostaję wiadomości od kandydatów na pracowników, którzy odnaleźli wymarzoną posadę – to powraca wiara w dobro drugiego człowieka. Podobnie, gdy widzę uśmiech i blask w oczach podczas spotkań on-line i słyszę, słowo dziękuję. Dostrzegam wtedy tę energię w ludziach, którzy jeszcze niedawno siedzieli w czterech ścianach w przerażającym poczuciu bezsilności. Dzięki temu czuję, że moja praca ma sens, że przyczyniam się do tego, by nasz świat był odrobinę lepszy. To mnie wzmacnia, daje energię i siłę do rozwoju projektów, które tworzę”. – Mówi Joanna Olszewska CEO BPO Network.

 

Dla wielu osób z niepełnosprawnością, BPO Network to innowacyjny start-up, który konsekwentnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Firma nie tylko stwarza drugą szansę w rozwoju osobistym i zawodowym, umożliwiając im powrót do sprawności w unikalny sposób, ale także dostarcza pracodawcom wyjątkowych pracowników.

 

Na polskim rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami obserwuje się rosnącą otwartość i przychylność, przy jednoczesnym stopniowym zanikaniu barier architektonicznych. Te przemiany stopniowo eliminują przeszkody uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnościami podjęcie zatrudnienia, otwierając przed nimi nowe możliwości na ścieżce zawodowej.