orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci
04
gru

Praca zdalna dla osób niepełnosprawnych – czy to się opłaca?

Jedną z często występujących form zatrudniania osób niepełnosprawnych jest praca zdalna. Jakie niesie korzyści dla niepełnosprawnego pracownika, a jakie dla pracodawcy?

Praca zdalna dla osób niepełnosprawnych

Wśród ofert pracy pojawiających się w różnych źródłach bardzo często możemy spotkać się z ofertami pracy zdalnej dla niepełnosprawnych. Jak powszechnie wiadomo zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z finansowymi korzyściami dla pracodawcy w postaci dofinansowań i refundacji kosztów związanych ze stworzeniem miejsca pracy dla niepełnosprawnego. Pracodawca jest jednak także zobowiązany do przestrzegania praw jakie przysługują osobom niepełnosprawnym. Wśród nich wyróżnia się m. in. prawo do dodatkowej przerwy w pracy czy też prawo do dodatkowego urlopu. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek odpowiednio przystosować stanowisko pracy do potrzeb takiego pracownika.

Zakres praw przysługujący osobie niepełnosprawnej uzależniona jest od stopnia jej niepełnosprawności. Czynnik ten wpływa między innymi na czas pracy pracownika oraz rodzaj pracy jaki może wykonywać. Niejednokrotnie ograniczona zdolność ruchowa niepełnosprawnego sprawia, że jedynym sposobem podjęcia przez niego pracy zarobkowej staje się praca zdalna. Rozwiązanie to niesie ze sobą pewne korzyści nie tylko dla samego pracownika, ale również pracodawcy.

Pracodawca a praca zdalna

Odnosząc się do wcześniej wspomnianych obowiązków pracodawcy, zatrudniając osobę niepełnosprawną w formie pracy zdalnej, może on pominąć konieczność przystosowywania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego. W ten sposób nie musi ponosić żadnych kosztów  z tytułu odpowiedniej adaptacji bądź doposażenia pomieszczeń swojego przedsiębiorstwa.

Kolejną korzyścią zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są dopłaty oraz refundacje. Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego może liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego wysokość warunkuje m. in. stopień niepełnosprawności pracownika. Oprócz dopłaty do wynagrodzeń pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego ma możliwość skorzystania z refundacji składek ZUS. W ten sposób koszty zatrudnienia nowego pracownika zostają zredukowane do minimum.

Wśród wad pracy zdalnej w odniesieniu do pracodawcy należy z kolei wyróżnić konieczność przestrzegania określonego czasu pracy oraz dodatkowych przerw. Pracodawca nie ma również możliwości bezpośredniego, bieżącego kontrolowania postępów pracy zatrudnionego.

Niepełnosprawny a praca zdalna

Praca zdalna niesie ze sobą wiele korzyści również dla osoby niepełnosprawnej. Przede wszystkim pozwala na swobodną pracę w środowisku domowym, w którym niepełnosprawny czuje się komfortowo. W przypadku osób z ograniczoną zdolnością ruchową, mających problem z mobilnością, a więc dla których chociażby sam dojazd do miejsca pracy stanowiłby dużą barierę, praca zdalna staje się bardzo wygodnym rozwiązaniem. Niejednokrotnie z uwagi na brak odpowiedniego przystosowania dróg komunikacji przedsiębiorstwa, pracodawcy chętnie korzystają z możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie zdalnej. Oczywiście sprzyjają temu także wspomniane wcześniej benefity finansowe. Niemniej jednak praca zdalna dla osób niepełnosprawnych to bardzo częsta oferta dzięki której osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą w łatwy i skuteczny sposób znaleźć pracę zarobkową.

Mimo dużej wygody związanej z tą formą zatrudnienia praca zdalna dla niepełnosprawnego może mieć także pewne wady. Przede wszystkim pozbawia osobę niepełnosprawną bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Staje się ona ograniczona do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Nie ma również możliwości korzystania z bezpośredniego wsparcia współpracowników bądź przełożonych. Oferty pracy zdalnej niejednokrotnie nie pozwalają na rozwój zawodowy w takim stopniu, w jakim mogłoby to nastąpić w normalnych warunkach pracy.

Praca zdalna dla niepełnosprawnego niesie ze sobą zarówno korzyści jak i wady. Są one jednak w dużym stopniu uzależnione od różnych aspektów. Pracodawcy bardzo chętnie korzystają z możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze względu na znacznie zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem takiego pracownika. W przypadku niepełnosprawnych o dużych ograniczeniach mobilności może stanowić jedyną możliwość podjęcia przez nich pracy zarobkowej.