22
lip

#PARAPLEGIA

Paraplegia to rodzaj schorzenia, w którym dochodzi do niedowładu pary kończyn – zwykle nóg. Powstaje w wyniku urazu kręgosłupa na odcinku piersiowym, lędźwiowym lub też krzyżowym.

 

Objawy neurologiczne mają różny stopień nasilenia, od częściowego niedowładu aż do całkowitego braku czucia i możliwości ruchu. Wszystko zależy od tego, który odcinek rdzenia kręgowego zostanie uszkodzony i w jakim stopniu.

 

Możemy wymienić dwa podstawowe rodzaje paraplegii, wyszczególnione na podstawie przyczyny powstania paraliżu. Są to paraplegia pourazowa i paraplegia spastyczna. W obu przypadkach mamy do czynienia głównie z porażeniem kończyn dolnych i obręczy biodrowych.

Paraplegia spastyczna występuje w formie prostej i złożonej – ten drugi typ charakteryzuje się dodatkowymi objawami o charakterze neurologicznym, takimi jak padaczka czy schorzenia dotyczące funkcjonowania obwodowego układu nerwowego.

 

Najczęstszą przyczyną paraplegii są urazy, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Mogą być one skutkiem:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • upadków z wysokości
 • ran postrzałowych.

 

Paraplegia może wynikać także z wad wrodzonych (np. rozszczep kręgosłupa) oraz towarzyszyć niektórym chorobom jak np.:

 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Heinego-Medina, , czyli wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego,
 • kiła,
 • gruźlica,
 • choroby nowotworowe atakujące kręgosłup,
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • udar mózgu.

 

Objawy paraplegii są uzależnione od lokalizacji i skali uszkodzeń. Im wyżej położona część rdzenia kręgowego uległa urazowi, tym cięższy będzie stan – porażenie atakuje obszary ciała znajdujące się na wysokości uszkodzonego segmentu i położone poniżej niego. Oprócz zaburzeń czucia i spastycznych odruchów w kończynach pojawiać się mogą dysfunkcje w obrębie miednicy mniejszej.

W przypadku paraplegii spastycznej objawy rozwijają się stopniowo, w stosunkowo wolnym tempie. Dlatego osoby chore z tej grupy rzadziej cierpią z powodu całkowitego paraliżu. Pierwszymi zwiastunami choroby mogą być:

 • spadek siły mięśniowej kończyn,
 • zaburzenia ruchowe,
 • skurcze mięśni,
 • zaburzenia równowagi,
 • nietrzymanie moczu,
 • problemy z czynnościami o charakterze samoobsługowym.

 

Jak to wszystko wpływa na wykonywanie pracy?

Osoby z paraplegią w porównaniu do osób z tetraplegią ręce mają sprawne, czasami nawet przy pomocy balkonika lub innych osób mogą się poruszać. Właściwie sam fakt bycia paraplegikiem, nie ma wielkiego wpływu na szybkość wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli paraplegik z natury jest energiczny, nie będzie w niczym odbiegał od szybkości osoby sprawnej, która też jest energiczna.

 

Jedynymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na to, w jakim tempie pracuje paraplegik to:

 

Spastyczność – jak pisałam w opisie tetraplegii, jest to stan, w którym dochodzi do niekontrolowanych ruchów kończyn. Na wzmożenie się spastyki mogą mieć wpływ pogoda (zmiany), stres, ból, brak regularnych ćwiczeń. Silna napięcia mięśni doprowadzają do bólu, który ustępuje po uspokojeniu się „ataku”. Osoba w tym czasie może mieć problem z wykonaniem swoich obowiązków. Trudno jest na przykład pisać na klawiaturze, kiedy twoje nogi i ciało jest „rzucane” (Nie mylić spastyki z atakami epilepsji)

 

Toaleta – zajmuje znacznie więcej czasu niż u osoby sprawnej. Osoba z paraplegią, aby skorzystać z WC musi mieć odpowiednio dostosowaną przestrzeń. Musi mieć miejsce, aby podjechać wózkiem i przesiąść się na toaletę. Przesiadanie i wszystkie czynności higieniczne zajmują czas.

 

Stanowiska, na jakich mogą pracować osoby z paraplegią:

Właściwie tu nie ma ograniczeń, o ile stanowisko będzie dostosowane do potrzeb pracownika.