04
kwi

Od operatora wprowadzania danych po infobrokera

Artykuł ten powstał z myślą o osobach, które do tej pory przez dłuższy czas wykonywały zawód operatora wprowadzania danych, a obecnie stały się bezrobotne w wyniku likwidacji stanowiska pracy przez  firmy zatrudniające w tej formie dużą liczbę osób niepełnosprawnych. Ostatnio obserwujemy wzrost zapytań o ofertę pracy jako operator wprowadzania danych.  Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Widzimy to w ilości maili i telefonów jakie do nas napływają. Chcąc pomóc, chcielibyśmy uświadomić Was, że pracodawcy odchodzą już od zatrudniania osób zajmujących się jedynie wprowadzaniem danych. Zawód ten ewaluował na swój ambitniejszy odpowiednik, a mianowicie infobroker.

Zawód infobrokera powstał w Stanach Zjednoczonych ponad 50 lat temu.  Jeżeli chcielibyśmy jednak wyszukać w internecie oferty pracy dla infobrokerów w naszym kraju, spotkało by nas spore rozczarowanie. Dlaczego? Wielu pracodawców szukających osób do wykonywania tej pracy, ujmuje nazwę stanowiska w inny sposób np. analityk internetowy.

Pomimo niezaprzeczalnego faktu, że zapotrzebowanie na informacje jest ogromne, samo pojęcie infobrokeringu jako zawodu jest jeszcze w Polsce zbyt mało rozwinięte. Pomimo to, uznaje się go za przyszłościowe zajęcie. Informacja bowiem jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych dóbr, więc odpowiednie jej zdobycie i umiejętność uporządkowania jej jest na wagę złota.  Brokerzy informacji wspomagają zarządy przedsiębiorstw, działy handlowe oraz działy marketingu. Praca specjalistów ds. informacji jest alternatywą dla działów weryfikacji, monitoringu mediów lub działu zakupów. Zakres zleceń infobrokera jest naprawdę szeroki. Najczęściej służy pomocą w budowaniu bazy klientów, czy badaniu i analizowaniu konkurencji.

Podobnie jak w przypadku operatora wprowadzania danych, jednym z głównych narzędzi pracy infobrokera jest komputer z dostępem do internetu. Coraz większy postęp w cyfrowym świecie zmusza jednak do ciągłego pogłębiania wiedzy w zakresie wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Mowa tutaj o wyszukiwaniu informacji metodą białego wywiadu, w której niezbędna jest zaawansowana znajomość Google tj operatory Boole’a wywołujące odpowiednie frazy, umiejętność wyszukiwania katalogów firm i istniejących już baz danych oraz wykorzystywanie rejestrów np. CEiDG. Dodatkowo, przydatna jest też swoboda poruszania się w mediach społecznościowych. Pracodawcy mogą również poszukiwać pracownika będącego w stanie wyszukiwać informacje w języku obcym na stronach obcojęzycznych. Przykładem jest prowadzona przez BPO Network niegdyś rekrutacja na st. Młodszego analityka z j. niemieckim, czy wciąż aktualna oferta Młodszego analityka z j. angielskim.

Widać zatem, że aby zostać infobrokerem należy odpowiednio się do tego przygotować, nawet jeżeli w dotychczasowej pracy mieliśmy do czynienia z podobnymi obowiązkami. Organizowane są kursy skutecznego wyszukiwania informacji, w których warto wziąć udział jeżeli rozważamy podjęcie pracy jako infobroker. Możliwe jest także zdobycie wyższego wykształcenia w tym zawodzie. Na II stopniu kierunku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa nierzadko otwierane są specjalizacje przygotowujące do wykonywania tego zajęcia. Dodatkowo kształcić się można także na kierunkach podyplomowych.

Infobroker jako zajęcie mogące być wykonywane w formie pracy zdalnej, świetnie wpisuje się w charakter funkcjonowania osób niepełnosprawnych zwłaszcza ruchowo. Skoro ilość informacji jaka otacza nas we współczesnym świecie jest imponująca, czy nie warto zatem nauczyć się w niej poruszać?

Aneta Wróbel