praca dla niepelnosprawnych warszawa
06
lis

Jak przebiega rekrutacja osób niepełnosprawnych?

Szukanie pracy zarówno w przypadku osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych jest źródłem stresu. Szczególnie trudna okazać się może rozmowa kwalifikacyjna, podczas której najważniejsze powinny być kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności kandydata, a nie jego inwalidztwo.

Niepełnosprawny pracownik – wykwalifikowany specjalista

Pracodawcy zdający sobie sprawę z tego, że pracownik niepełnosprawny może być tak samo obowiązkowy, wykwalifikowany, doświadczony jak osoba pełnosprawna coraz częściej szukają specjalistów wśród osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wielu szefów firm krajowych i o międzynarodowym zasięgu uważa, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest wskaźnikiem kultury i dowodem bardzo dobrego poziomu organizacji. Ponadto coraz więcej z nich jest świadomych tego ile i co można zyskać decydując się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Na jakie ogłoszenia o pracę niepełnosprawni powinni zwracać uwagę?

Osoby niepełnosprawne powinny szukać ogłoszeń, w których podana jest informacja, że budynek firmy poszukującej pracownika jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. posiada podjazdy, windy do wózków, szerokie korytarze). Niektórzy pracodawcy decydują się na zamieszczenie w ogłoszeniu informacji, że mile widzianymi kandydatami na proponowane stanowisko są osoby niepełnosprawne. Dobrą decyzją jest korzystanie z takich ofert, z drugiej strony brak tego rodzaju informacji nie powinien powstrzymywać przed wysłaniem CV.

Specjaliści z orzeczeniem powinni również zwrócić uwagę na listę obowiązków, które będą powierzone nowemu pracownikowi. Wynika to z faktu, że w firmach działających na rynku otwartym pracownik niepełnosprawny powinien umieć zrealizować te same zadania, co pełnosprawna osoba pełniąca równorzędną funkcję. Takie informację są wystarczające, aby osoba niepełnosprawna mogła podjąć decyzję o złożeniu dokumentów aplikacyjnych na proponowane stanowisko.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna osoby niepełnosprawnej nie powinna niczym odbiegać od tego jak wygląda to w przypadku osoby zdrowej. W trakcie pierwszego spotkania rekrutacyjnego pracodawca powinien w pierwszej kolejności skoncentrować się na kwalifikacjach kandydata. Wykształcenie osoby aplikującej, jej doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku powinno być głównym tematem rozmowy z rekruterem. Pytanie o niepełnosprawność kandydata jest uzasadnione na kolejnych etapach rekrutacji, gdy pracodawca uzna, że kwalifikacje osoby aplikującej na dane stanowisko są wystarczające. Wtedy kandydat może zostać zapytany w jaki sposób wyobraża sobie realizację poszczególnych zadań służbowych otrzymywanych od przełożonych.

Pojawia się jednak pytanie – co zrobić, gdy niepełnosprawność kandydata nie jest widoczna. Czy jest on zobowiązany do poinformowania o niej przyszłego pracodawcy? Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana żadnym przepisem prawnym do ujawnienia informacji o stopniu swojego inwalidztwa. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przysługujących jej zgodnie z ustawą o rehabilitacji jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika.

Pierwszeństwo w trakcie rekrutacji

W listopadzie 2011 r. weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r., która w sposób bezpośredni odnosi się do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Do jej przestrzegania zobowiązuje się instytucje, które funkcjonują na mocy Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o pracownikach samorządowych. Odnosi się ona do placówek, w przypadku których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 proc. W takich instytucjach w trakcie procesu rekrutacji wyłania się pięciu najlepszych kandydatów, jeśli jest wśród nich osoba niepełnosprawna wówczas to ona wygrywa konkurs o dane stanowisko.

Aby móc skorzystać z tego uprawnienia nie można zataić informacji o posiadanej chorobie. Poza CV, listem motywacyjnym, kandydat musi przekazać dokument, który jest świadectwem niepełnosprawności. Wprowadzona w 2011 r. ustawa jest jednym z narzędzi walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych pragnących wrócić do aktywności zawodowej.