znaczny stopień niepelnosprawnosci
03
gru

Gdzie szukać pracowników z grupą inwalidzką?

Liczne korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych sprawiają, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Gdzie zatem szukać pracowników z grupą inwalidzką?

Po pierwsze: powiatowy urząd pracy

Pracodawcami, którzy najczęściej poszukują pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności są przedsiębiorcy zatrudniający już wcześniej osoby niepełnosprawne bądź przedsiębiorcy chcący skorzystać z finansowych korzyści w postaci dofinansowań i refundacji płynących z tworzenia nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Instytucją do której najchętniej zgłaszają się tacy pracodawcy są powiatowe urzędy pracy. W placówkach zlokalizowanych w dużych miastach działają odpowiednie oddziały obsługujące osoby niepełnosprawne. Natomiast w pozostałych urzędach niepełnosprawni obsługiwani są przez standardowo działający tam personel.

W powiatowym urzędzie pracy rejestrowane są osoby, które zgodnie z orzeczeniem lekarskim mają możliwość podjęcia pracy na minimum pół etatu. Osoby te wpisywane są do rejestru danych oraz odpowiednio charakteryzowane na podstawie zaleceń jakie wydał lekarz sprawujący opiekę medyczną nad osobą niepełnosprawną – tak zwany orzecznik. Informacje te pozwalają pośrednikowi na dopasowanie osób niepełnosprawnych do odpowiednich stanowisk pracy.

Jak zgłosić chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w PUP?

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, który zgłosi się w powiatowym urzędzie pracy otrzymuje do wypełnienia specjalny formularz dotyczący zgłoszenia oferty pracy w PUP. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej każdej instytucji. Na druku znajdują się dwie rubryki, które odnoszą się do osób niepełnosprawnych.

Pierwsza z nich, rubryka numer 13 informuje o tym, iż na dane stanowisko pracy może zostać skierowana także osoba niepełnosprawna. Z kolei druga z nich, rubryka numer 25 pozwala na umieszczenie informacji dotyczących specyfiki pracy na danym stanowisku. Należy tutaj zawrzeć m. in. potencjalne zagrożenia oraz stopień przystosowania przedsiębiorstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednio przystosowane drogi komunikacyjne, schody, podjazdy czy windy).

Ewentualny brak w formularzu informacji dotyczących poruszanych powyżej kwestii powoduje, że pracownicy PUP zazwyczaj kontaktują się z pracodawcą telefonicznie w celu uzupełnienia bądź doprecyzowania istotnych informacji. Formularz może zostać przez pracodawcę złożony osobiście lub przesłany drogą pocztową.

Jak wygląda proces rekrutacji w PUP?

Pracownicy PUP mają obowiązek, by na zgłoszone miejsce pracy skierować każdą osobę poszukującą pracy lub bezrobotną. Musi ona spełniać twarde wymogi zgłoszenia, a więc posiadać odpowiednie wykształcenie oraz kompetencje zawodowe oraz zgłosić zainteresowanie daną ofertą pracy.

PUP nie ma obowiązku informowania pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy o przyczynach oraz stopniu niepełnosprawności danej osoby. Pracodawca ma możliwość pozyskania tych informacji tylko w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zatrudnienie sama zawsze taką informację w odpowiednich dokumentach aplikacyjnych.

Standardowe ogłoszenie o ofercie pracy

Pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną może również we własnym zakresie umieścić ogłoszenie o ofercie pracy, w którym zawrze odpowiednią adnotację odnośnie poszukiwania pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obecny rynek pracy pozwala bowiem osobom niepełnosprawnym na bezpośrednie aplikowanie na interesujące ich stanowiska pracy, zgodne z ich wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi.

Niepełnosprawność bowiem, mimo wciąż istniejących w społeczeństwie stereotypów to nie tylko ograniczona zdolność ruchowa bądź umysłowa. Postęp medycyny oraz systemu edukacji sprawia, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności stają się pełnoprawnymi pracownikami stojącymi na równi z pozostałymi, pełnosprawnymi kandydatami.