stopien niepelnosprawnosci umiarkowany
04
lis

Czy osoba niepełnosprawna sprawdzi się w pracy?

Osoby niepełnosprawne często są tak samo dobrze przygotowane pod względem kwalifikacji zawodowych, jak niejeden pracownik pełnosprawny. Dlatego mogą bez przeszkód szukać zatrudnienia poza zakładami pracy chronionej. Niepełnosprawni z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności sprawdzają się w firmach działających na rynku otwartym i, co ważne mogą pracować zdalnie.

Co niepełnosprawność mówi o pracowniku?

Osoba niepełnosprawna jest w stanie pracować równie wydajnie jak osoba zdrowa, nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może dysponować taką samą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, jak pracownik pełnosprawny.

Co więcej, w związku z ciągle stereotypowym myśleniem o osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, pracownicy z orzeczeniem niejednokrotnie bardziej doceniają możliwość pracy zawodowej i tym samym wkładają więcej wysiłku w realizację powierzonych zadań. W wielu przypadkach trudniej im jest znaleźć pracę, w której mogliby się realizować mimo choroby, przez co, gdy ją w końcu znajdą, mają do niej większy szacunek. Dlatego bazując jedynie na niepełnosprawności pracownika nie można wydawać osądów o jakości jego pracy.

Warto również dodać, że zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca może liczyć na dofinansowanie do szkolenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności i w ten sposób pomóc mu podnieść jego kwalifikacje, które poprawią jakość realizowanych przez niego zadań.

Dużą pomocą, mającą usprawnić pracownika z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną, jest przydzielenie do niego osoby wspierającej, która pomoże realizować niektóre zadania. Na wynagrodzenie dla takiej osoby również przysługuje dofinansowanie z PFRON-u.

Gdzie niepełnosprawni mogą szukać pracy?

Tak samo jak w przypadku osób pełnosprawnych, pośrednictwem pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności trudni się powiatowy urząd pracy. Tam niepełnosprawni z różnym stopniem niepełnosprawności mogą szukać wsparcia i pomocy, gdy pragną powrócić do aktywności zawodowej. Ponadto, od kilku lat realizowane są różnego rodzaju programy, których głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym szukającym pracy i walczące z dyskryminacją tej grupy na aktualnym rynku pracy.

Cennym źródłem informacji może okazać się również Internet, gdzie nietrudno znaleźć ogłoszenia z propozycją pracy, w których znajduje się wzmianka, że jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat na dane stanowisko, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Dość popularnym sposobem ułatwiającym znalezienie zatrudnienia jest stworzenie atrakcyjnego konta profilowego na popularnych portalach społecznościowych umożliwiających zawieranie oraz utrzymywanie kontaktów zawodowo-biznesowych. Headhunterzy, rekruterzy i pracodawcy bardzo często właśnie w ten sposób szukają przyszłych pracowników.

Gdzie może pracować osoba niepełnosprawna?

Wielu niepełnosprawnych szukając pracy koncentruje się głównie na specjalnych przedsiębiorstwach, które specjalizują się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłady pracy chronionej, bo o nich mowa, muszą działać przynajmniej rok i, co równie ważne, zatrudniać minimum 25 osób (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli np. 25 osób pracujących na pełny etat lub 50 – na pół etatu). Co najmniej 50 proc. zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej stanowią pracownicy dotknięci inwalidztwem i minimum 20 proc. pracowników musi posiadać orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne mogą szukać zatrudnienia również w firmach działających na rynku otwartym. Warto jednak być świadomym, że w tego typu zakładach pracownicy niepełnosprawni zatrudniani są na takich samych zasadach, jak pełnosprawni. Mają również takie same obowiązki i zadania. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć jedynie na przywileje, które wynikają z aktualnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych.

Praca zdalna dla osoby niepełnosprawnej

Dużym udogodnieniem dla wielu osób niepełnosprawnych (szczególnie z niepełnosprawnością ruchową) jest możliwość pracy zdalnej, czyli z domu. Eliminuje to problem dotarcia do firmy, sprawia, że nie ma konieczności każdego dnia zmagania się z tymi samymi barierami architektonicznymi. Jest to pomysł na pracę zawodową dla osób obowiązkowych.