11
cze

Can you speak English? Sprechen Sie Deutsch?

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego stała się już powszechnym wymogiem ze strony pracodawców. Znajomość co najmniej dwóch języków obcych jest solidną przepustką do rozwijania zawodowej kariery i szansą na wyższe wynagrodzenie. Najczęściej poszukiwaną przez pracodawców parą językową jest angielski-niemiecki. Coraz częściej jednak pojawia się zapotrzebowanie na mniej popularne języki tj. szwedzki czy węgierski. Oczywiście, im mniej powszechny język, tym większa możliwość na wynegocjowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia.  Warto zatem jasno i precyzyjnie określać w cv stopień, w jakim posługujemy się danym językiem.

Taką informację powinno się zamieszczać na pierwszej stronie cv, najlepiej uwzględniając podział na poszczególne kompetencje. Mamy wtedy pewność, że rekruter nie pominie tej ważnej informacji.

 

  Rozumienie Mówienie Pisanie
Angielski C1 B2 C1
Niemiecki B1 A2 B1

 

Zalecanym sposobem określenia swoich kompetencji językowych jest stosowanie europejskiego poziomu biegłości językowej CEFR (Common European Framework of Reference for Language) – np. A1, B2, C1, w którym poszczególne symbole oznaczają:

 

  • Poziom znajomości A1 (ang. beginner, niem. Anfänger)

Znajomość podstawowych zwrotów używanych w życiu codziennym tj. przedstawianie się, udzielanie informacji na temat miejsca zamieszkania, opisywanie przedmiotów. Umiejętność prowadzenia prostej rozmowy pod warunkiem, że rozmówca wypowiada się w sposób wolny i zrozumiały.

  • Poziom znajomości A2 (ang. elementary/pre-intermediate, niem. Anfänger mit Vorkenntnissen)

Znajomość słownictwa i wyrażeń związanych z prostymi sytuacjami komunikacyjnymi tj. kupowanie, pytanie o drogę. Umiejętność wyrażania podstawowych potrzeb oraz prowadzenia rozmowy na tematy znane i powtarzające się.

 

Poziomy A1-A2 nie są wystarczającymi, aby wykorzystywać je w celach zawodowych.  Dają jednak motywację do poszerzania umiejętności, a tym samym rozwijania zawodowej ścieżki. Zazwyczaj nie zaznacza się ich w cv. Są jednak pewne wyjątki. Przykładowo, jeżeli znasz j. norweski na poziomie podstawowym ale ubiegasz się o pracę gdzie wymagana jest tylko biegła znajomość j.ang, a w ogłoszeniu podana jest informacja o możliwości odbycia delegacji do krajów skandynawskich, warto umieścić tę informację. Podobnie, jeżeli wciąż kontynuujemy naukę, koniecznie należy to zaznaczyć – np. j.norweski A1 – w trakcie nauki.

 

  • Poziom znajomości B1 (ang. intermediate, niem. Mittelstufe)

Rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących sytuacji związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym. Umiejętność radzenia sobie w typowych wydarzeniach związanych z podróżą do kraju, w którym posługuje się danym językiem.

Osoba posługująca się poziomem B1 potrafi rozmawiać o swoich planach i zamiarach w czasie przyszłym.

  • Poziom znajomości B2 (ang. upper/post-intermediate, niem. Mittelstufe 2)

Rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach o konkretnej tematyce. Umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji przedstawiając przy tym swoje stanowisko oraz wady i zalety konkretnych rozwiązań. Znajomość słownictwa specjalistycznego związanego z wykonywanym przez siebie zawodem.

 

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B1-B2 z całą pewnością pozwala już na pracę w środowisku międzynarodowym czy wykonywanie takiego zawodu jak analityk internetowy z j. obcym. Poziomy te umożliwiają pisanie maili czy wykonywanie służbowych połączeń w danym języku oraz udział w zagranicznych delegacjach. Poziom B1 przydatny okazać się może już podczas lunchu z przedstawicielem zagranicznej firmy.

 

  • Poziom znajomości C1 (ang. advanced, niem. Fortgeschritten)

Rozumienie obszernych tekstów o różnorodnej tematyce wraz z ukrytymi w nich podtekstami, aluzjami czy nastawieniem i intencją samego autora tekstu. Umiejętność płynnej i swobodnej wypowiedzi w kontaktach towarzyskich, społecznych i zawodowych. Osoba posługująca się językiem obcym na poziomie C1 potrafi stosować reguły gramatyczne oraz narzędzia językowe służące organizacji wypowiedzi zarówno ustnej jak i pisemnej, wskazując przy tym na bardzo dobre opanowanie języka.

 

  • Poziom znajomości C2 (ang. nearly native-speaker level, niem. Sehr Fortgeschritten)

Najwyższy poziom reprezentowany przez rodzimych użytkowników danego języka lub osoby które od długiego czasu zamieszkują dany kraj. Umożliwia zrozumienie wszystkiego co się słyszy lub czyta, od instrukcji obsługi urządzeń po teksty literackie. Umiejętność wyrażania się w sposób spontaniczny i precyzyjny, rozgraniczając znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi.

 

Znajomość języka obcego na poziomie C1-C2 to już istotna przewaga nad innymi kandydatami. Posługując się językiem tym poziomie możesz pracować w wielu branżach tj. księgowość, logistyka, finanse oraz w obsłudze klienta obcojęzycznego. Doceniając biegłe kompetencje językowe kandydatów, wielu pracodawców oferuje pełne pakiety szkoleń z wiedzy specjalistycznej.

 

Jeżeli nie jesteś pewien na jakim poziomie posługujesz się danym j. obcym, możesz wykonać test online, który wskaże Ci właściwy stopień.

 

Jeżeli posiadasz certyfikat językowy koniecznie poinformuj o tym w swoim cv. Określ rodzaj certyfikatu, oraz datę podejścia do egzaminu, jeśli było to stosunkowo niedawno. Dzięki temu zapewnisz pracodawcę, że Twoja znajomość języka obcego jest aktualna.

 

Np.:

Certyfikat BEC Advanced – 2018

Goethe Zertifikat B2 – 2016

 

Nigdy nie zawyżaj swojego poziomu językowego w cv!

Weryfikacja kompetencji językowych należy do jednych z najprostszych. Kandydaci mogą spodziewać się pytania zadanego w języku obcym już w trakcie pierwszej rozmowy. Nie warto zatem kłamać i koloryzować co do swoich umiejętności językowych. Nie wpisuj że biegle mówisz po angielsku, jeżeli zdarza Ci się to tylko podczas zagranicznych wakacji. Nie podawaj w cv, że Twój niemiecki jest na poziomie komunikatywnym, jeżeli potrafisz zaledwie się przedstawić i powiedzieć skąd pochodzisz. Lepiej zaoszczędzić sobie nieprzyjemnych i krępujących sytuacji. Prawda szybko wyjdzie na jaw, a pozostawiony niesmak nie wpłynie korzystnie na Twoje dalsze losy w procesie rekrutacyjnym.

 

 

Aneta Wróbel