Administrator danych osobowych

  • Home
  • /
  • Administrator danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Wacław Rosa. Można się z nim kontaktować poprzez drogę elektroniczną pod adresem waclaw.rosa@bponetwork.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez BPO Network sp. zoo, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych w BPO Network sp. zoo nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie informacji o ofercie firmy, udzielanie konsultacji itp.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

Odbiorcy danych osobowych

Nie przekazujemy innym podmiotom Państwa danych osobowych, jedynie po zawarciu umowy z BPO Network sp. zoo Państwa dane mogą zostać przekazane Procesorowi w celu wykonania obowiązku księgowego.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że Państwo będziecie wyrażać zgodę na wykorzystanie Państwa danych do innych celów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia pytania, uzyskania odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi. Administratorem danych osobowych jest BPO Network sp. zoo

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez BPO Network Sp. z o.o. (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez BPO Network sp. zoo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 1 lit. a RODO) w celu przedstawienia oferty przez BPO Network sp.zoo.