Administratorem Państwa danych osobowych będzie BPO Network sp. zoo z siedzibą w Warszawie(00-382), przy ul. Drawska 29A/86A

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a. przez elektroniczną skrzynkę pocztową: agrochala@bponetwork.pl
b. telefonicznie: 503460421

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Wacław Rosa. Można się z nim kontaktować poprzez drogę elektroniczną pod adresem waclaw.rosa@bponetwork.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez BPO Network sp. zoo, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych w BPO Network sp. zoo nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie informacji o ofercie firmy, udzielanie konsultacji itp.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

Odbiorcy danych osobowych

Nie przekazujemy innym podmiotom Państwa danych osobowych, jedynie po zawarciu umowy z BPO Network sp. zoo Państwa dane mogą zostać przekazane Procesorowi w celu wykonania obowiązku księgowego.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że Państwo będziecie wyrażać zgodę na wykorzystanie Państwa danych do innych celów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00)BPO NETWORK

Kontakt: 

Infolinia w sprawie ofert pracy:
Paweł Płaczkiewicz

☎️ +48517770018

Pozostałe sprawy:
.
Agnieszka Grochala
☎️ +48503460421
.
Katarzyna Sulkowska-Piłat
☎️ +48503460456
.
Anna Gałecka- kontakt z Fundacjami
☎️ +48661116524

Kontakt do Inspektora danych osobowych
Wacław Rosa
waclaw.rosa@bponetwork.pl

 

Godziny pracy biura:
pon.-pt. 9.00-17.00