Niepełnosprawni sprawni w pracy – old

  • Home
  • /
  • Niepełnosprawni sprawni w pracy – old

Kogo poszukujemy?

Ludzi takich jak Ty!

BPO NETWORK poszukuje codziennie osób chętnych do pracy na dziesiątki stanowisk.

Mistrzów w swoim fachu!

Każdy z nas jest unikalny. Każdy z nas jest Mistrzem w swoim fachu.
Dołącz do nas i daj się znaleźć pracodawcy!

Życie dopiero się zaczyna!

Czy wiesz, że codziennie tysiące pracodawców walczą o Ciebie i Twoje usługi?
Dołączając do BPO NETWORK zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie na wymarzonej posadzie!
W grę wchodzi także praca zdalna!

BPO NETWORK swoją ofertę adresuje do pracodawców myślących niestereotypowo. Z nami Twoja firma zyska godnych, wykwalifikowanych pracowników, dla których priorytetem będzie rozwój i realizacja kolejnych celów zawodowych. Pomagamy również osobom niepełnosprawnym, wspieramy ich w znalezieniu pracy, która pomoże im w pełni wykazać posiadane możliwości.

niepelnosprawnosc umiarkowana

Jakim pracownikiem jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna może być pełnosprawnym pracownikiem. Gwarantujemy, że stopień niepełnosprawności nie wypływa na jakość wykonywanych przez nią zadań służbowych. Co więcej, w wielu przypadkach niepełnosprawni wykazują większą chęć do podjęcia nowej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji, niż osoby całkowicie zdrowe. Szanują swoją pracę, bo trudniej im jest ją zdobyć, szczególnie w Polsce. Mimo, że od 10 lat zwiększa się u nas aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami (szczególnie wśród osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) to ciągle wskaźnik zatrudnienia w tej grupie jest znacząco niższy niż średnia unijna.

Dlaczego w Polsce sytuacja nie wygląda tak optymistycznie, jak w krajach Europy Zachodniej?

Oto zbiór podstawowych przyczyn, które determinują niski odsetek zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

  1. Osoby z niepełnosprawnościami ciągle mają problem ze znalezieniem pracy z uwagi na stereotypowe myślenie.
  2. Wiele miejsc pracy nie jest odpowiednio dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. ze względu na brak windy).
  3. Osoby niepełnosprawne nie rejestrują się w Urzędach Pracy jako bezrobotni bo np. uważają, że mają za niskie kwalifikacje.
umiarkowany stopien niepelnosprawnosci praca
praca do domu

RESEARCH

Nie tylko poszukujemy na rzecz Pracodawcy kandydatów do pracy, przede wszystkim dbamy o pełne zadowolenie obu stron procesu rekrutacji.
Stawiamy sobie za cel to, aby potencjalny pracownik był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej pracy, a Pracodawca pozyskał najlepszego pracownika.

praca na czacie w domu

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy stabilność zatrudnienia.
W przypadku kiedy jeden lub kilku pracowników nie będą mogli wykonywać pracy jesteśmy w stanie zapewnić pracownika na zastępstwo w stosunkowo krótkim czasie.

praca w domu na komputerze

3 x WIN

Dzięki podejściu do biznesu na zasadzie 3 x Win zarówno Nasi Klienci, Pracownicy, jak i zespół BPO NETWORK odnotowuje najwyższe wskaźniki satysfakcji oraz wzrost wydajności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zatrudnienia.

niepełnosprawny podczas pracy

Gdzie może pracować osoba niepełnosprawna?

Kiedyś pracownicy niepełnosprawni ze znacznym i  umiarkowanym stopniem znajdowali zatrudnienie wyłącznie w zakładach pracy chronionej.

Dziś niepełnosprawni szukają zatrudnienia również na otwartym rynku pracy, który nie dyskwalifikuje pracownika z naruszoną sprawnością. Co ważne, praca osób niepełnosprawnych wpływa pozytywnie nie tylko na ich samych, ale także na pracujących w niej pracowników pełnosprawnych. Przede wszystkim pozwala na integrację zawodowo-społeczną, wspomaga rozwój osoby niepełnosprawnej i pozwala osiągnąć wyższe zarobki.

Praca zdalna w domu czyli telepraca

Praca zdalna to w wielu przypadkach jedyny sposób na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i rozwój zawodowy. Co istotne, postęp technologiczny tworzy idealne warunki do pracy zdalnej. Potwierdzeniem tego jest rosnąca zarazem liczba:

  • pracowników zdalnych,
  • pracodawców uważających tę formę pracy za atrakcyjną,
  • ofert telepracy dla niepełnosprawnych.
praca w domu dla mam

Co to jest praca zdalna?

To praca w domu (poza budynkiem firmy), którą wykonuje się przy pomocy elektronicznych środków komunikacji (internet, komputer, telefon). Pracownicy zdalni mają z reguły regularny kontakt z przełożonym. Jest ona gwarancją bezpieczeństwa finansowego i socjalnego dla pracownika z ograniczeniami ruchowymi. Ogromną zaletą pracy w domu dla niepełnosprawnych jest możliwość dostosowania grafiku zadań do życia prywatnego, które w ich przypadku niejednokrotnie związane jest z częstymi wizytami lekarskimi i fizjoterapią. Poza tym, za wyborem pracy w domu przemawia brak presji ze strony pracodawcy.

BPO NETWORK rekrutuje pracowników zdalnych, zapewnia opiekunów pracy zdalnej, obsługę kadrową, a dla osób niepełnosprawnych wsparcie emocjonalne w zatrudnieniu.

Dofinansowanie z PFRON - pomożemy Ci przejść przez formalności!