Dofinansowanie dla pracodawcy – old

 • Home
 • /
 • Dofinansowanie dla pracodawcy – old

Zatrudniając osobę z naruszoną sprawnością organizmu pracodawca ma prawo do ubiegania się o co miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. BPO NETWORK ma bogate doświadczenie w szukaniu pracowników niepełnosprawnych, dlatego zagadnienie dofinansowania z PFRON-u nie jest nam obce. Naszym Klientom podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby takie wsparcie uzyskać, i na jaką kwotę dofinansowania można liczyć. BPO też prowadzi cały proces od rejestracji po regularnie otrzymywane dofinansowanie SOD.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Pracownik niedosłyszący przed komputerem

Aby móc aplikować do PFRON o SOD lub SODiR czyli  dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika należy:

 • osiągać przynajmniej 6% wskaźnik zatrudnienia – dla firm zatrudniających na umowy o pracę powyżej 25 etatów, albo zatrudniać poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wliczając osoby mające niepełnosprawność;
 • posiadać potwierdzenie statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej;
 • posiadać brak zobowiązań finansowych wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 PLN;
 • być pracodawcą o stabilnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej:
  • być pracodawcą nie obciążonym obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z wcześniejszych decyzji KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
  • nie przekraczać kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Kwoty dofinansowania

Poziom dofinansowania nie jest identyczny w przypadku wszystkich pracowników. Jest on uzależniony od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

1800 zł – przy zatrudnieniu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
1125 zł – przy zatrudnieniu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
450 zł – przy zatrudnieniu pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Wymienione kwoty dofinansowania zwiększają się o 600 zł w przypadku osób względem, których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • choroby narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Powyższe oznaczenia warto znać oferując pracę osobie z autyzmem, zespołem Aspergera, czy kandydatom u których zdiagnozowano schizofrenię.

pracownik z orzeczeniem o niepelnosprawnosci

Brakuje Ci miejsca w biurze? Zatrudnij zdalnych pracowników!

Pracownik przed komputerem

Kiedy dofinansowanie zostaje wstrzymane lub podlega zwrotowi

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie zawsze się należy. Dochodzi do tego, gdy:

 • firma nie terminowo reguluje zobowiązania względem fiskusa i ZUS,
 • firma ma zobowiązania wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 złotych,
 • firma nie osiąga wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku gdy zatrudnia ogółem więcej niż 25 etatów,
 • wynagrodzenia pracowników wypłacane są nieterminowo,
 • pracownikowi wygasło orzeczenie o niepełnosprawności
 • pracownik ma ustalone prawo do emerytury (dla stopni: lekki i umiarkowany).

Pracodawco szukasz pracownika?