Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – RODO. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie firmy w Unii Europejskiej, a zatem również w Polsce, zobowiązane są do przestrzegania jednolitych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Nowe regulacje pociągają za sobą również zmiany w Kodeksie Pracy oraz ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych pracowników i kandydatów.

Zarówno z perspektywy  pracodawców jak i kandydatów, nowe regulacje są problematyczne. Do tej pory od kandydatów oczekiwano zawarcia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w CV. W świetle nowych przepisów taka forma jest jednak niewystarczająca, ponieważ nie zawiera wymaganych danych np. komu i do jakich celów kandydat wyraża zgodę.

Nietrudno bowiem zauważyć, że po 25 maja klauzule i zgody, z uwagi na konieczność zawarcia w nich tych właśnie informacji, przybrały nieco bardziej rozbudowaną formę, co przyprawia kandydatów o zdezorientowanie. W efekcie nie zaznaczają wymaganych zgód, co dyskwalifikuje ich z wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo, ankietowani kandydaci nie do końca mają świadomość, jakie prawa przysługują im w zakresie wykorzystywania ich danych przez pracodawców, dostępu do danych i ich zmiany. Bardzo często kandydaci nie decydują się na umieszczenie wszystkich zgód w formularzu aplikacyjnym, ze względu na obawę przed wykorzystaniem ich danych osobowych do celów handlowych. Należy tutaj jasno określić, że dane przesyłane w procesie rekrutacyjnym służą tylko i wyłącznie celom rekrutacyjnym. Jeżeli nie, stanowi to naruszenie prawa przez firmy, narażające się w ten sposób na utratę zaufania w oczach aplikujących oraz trudności z naborem w kolejnych rekrutacjach. Z naszego doświadczenia, sporo trafiających do nas aplikacji nie zawiera jednej bądź dwóch z wymaganych zgód. Zawsze w takich sytuacjach kontaktujemy się z kandydatem.

Należy też wiedzieć, że RODO daje w każdej chwili kandydatom prawo do edytowania lub trwałego usunięcia ich danych z bazy aplikujących.

Zaznaczenie wszystkich zgód w formularzu aplikacyjnym przyśpiesza  i ułatwia cały proces rekrutacyjny. Zwiększa także szanse kandydata na dopasowanie jego kandydatury do przyszłych projektów rekrutacyjnych. W żadnym przypadku nie należy obawiać się, że Państwa dane zostaną wykorzystane w niewłaściwym celu. Agencja pracy BPO Network gwarantuje pełne bezpieczeństwo ich przechowywania.

Aneta Wróbel

Specjalista ds. rekrutacji