Niepełnosprawność może być pewnym ograniczeniem, jednak w żaden sposób nie przekreśla osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy. Mają bowiem one takie same prawa i obowiązki, jak pracownicy pełnosprawni, a dodatkowo posiadają pewne przywileje. Jakie zatem warunki musi spełnić osoba z grupą inwalidzką, by znaleźć zatrudnienie?

Na początek urząd pracy

Rejestracja w urzędzie pracy jest pierwszym krokiem, jaki warto poczynić wówczas, gdy poszukujemy zatrudnienia. Pozwala to na pewne zabezpieczenie w początkowej fazie bezrobocia oraz daje stały dostęp do lokalnych ofert. Oferuje także możliwość korzystania z bogatej oferty szkoleń i kursów, które mogą podnieść nasze kwalifikacje zawodowe.

Urząd oferuje także pomoc doradcy zawodowego, którzy obsługują jednak bardzo dużą liczbę klientów, przez co nie mogą poświęcić wystarczającej ilości czasu jednej osobie. W przypadku niepełnosprawnego potrzebny jest doświadczony doradca, który bardzo dobrze zna rynek pracy osób z grupą inwalidzką i potrafi dopasować kompetencje kandydata do sytuacji rynkowej oraz do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego

Współpraca z odpowiednim doradcą zawodowym, posiadającym wiedzę i doświadczenie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, pozwala w dużej mierze na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia. Osoba ta nie tylko doskonale zna warunki, jakie panują na rynku pracy, ale także podchodzi indywidualnie do potrzeb i oczekiwań kandydatów. W ten sposób skutecznie pomaga w znalezieniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia.

Doradcy zawodowi zatrudniani są przede wszystkim przez liczne organizacje pozarządowe, które prowadzą programy aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Warto zatem, oprócz rejestracji w urzędzie, sprawdzić czy w najbliższej okolicy działają instytucje, które wspierają takich kandydatów na pracowników w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kursy i szkolenia

Czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie szans na znalezienie pracy, jest wykształcenie i doświadczenie zawodowe. To właśnie ono jako pierwsze brane jest pod uwagę podczas rekrutacji kandydatów na dane stanowisko. Odpowiednie wykształcenie zapewnia nie tylko ukończenie szkoły wyższej, ale również korzystanie z innych form edukacji, takich jak kursy i szkolenia.

Niepełnosprawni zarejestrowani w pup mają możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń i kursów. Szkolenia te w dużej mierze finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich celem jest zarówno podnoszenie, jak i zmiana kwalifikacji zawodowych kandydata, w zależności od aktualnych potrzeb rynku. Z kolei doświadczenie zawodowe można zdobyć poprzez udział w stażach, praktykach bądź nawet poprzez wolontariat. Podjęcie zatrudnienia za niewielkie wynagrodzenie bądź nawet za darmo pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaprocentują w przyszłości i pozwolą na zatrudnienie na adekwatnym stanowisku.

Poszukiwanie pracy na własną rękę

Oprócz korzystania z pomocy urzędów i instytucji warto także rozpocząć poszukiwanie pracy na własną rękę. Obecnie rynek dysponuje wieloma ofertami, na które można aplikować bezpośrednio. Posiadając odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe warto składać aplikacje na interesujące nas oferty, bez względu na posiadaną niepełnosprawność. Dla pracodawcy liczy się bowiem wiedza i doświadczenie pracownika, które przełoży się na efektywność jego działań.

Mimo dodatkowych obowiązków pracodawcy wobec niepełnosprawnego, które wynikają z przepisów prawa, może on korzystać także z licznych benefitów. Wielu właścicieli firm w ofertach zaznacza, iż na dane stanowisko poszukuje także osób z grupą inwalidzką. Jednak nawet w przypadku braku takiej adnotacji warto złożyć aplikację i spróbować swoich sił w procesie rekrutacji.