BPO NETWORK Sp. z.o.o.

 

Nie tylko poszukujemy na rzecz Pracodawcy kandydatów do pracy, przede wszystkim dbamy o pełne zadowolenie obu stron procesu rekrutacji.
Stawiamy sobie za cel to, aby potencjalny pracownik był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej pracy natomiast Pracodawca pozyskał najlepszego pracownika.

 

W chwili obecnej poszukujemy osób do programu:

Młodzi aktywni na rynku pracy – projekt aktywizacji zawodowej i doszkalania osób.

 

KOGO SZUKAMY:

– osoby w wieku 15 – 29, należące do grupy NEET, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego lub mazowieckiego

– bez pracy – bierne zawodowo, nie kształcące się, nie uczące się, tj.:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby, które opuściły zakład karny oraz areszt śledczy

– pracujących:

 • których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
 • zatrudnionych na umowach krótko-terminowych
 • na umowach o dzieło
 • „ubogich pracujących”

 

W RAMACH PROGRAMU OFERUJEMY:

 • pośrednictwo pracy
 • płatne staże zawodowe
 • subsydiowane zatrudnienie (dofinansowanie do zatrudnienia)
 • dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu
 • posiłki w czasie zajęć
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lub kompetencje oraz stypendium za uczestnictwo
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty motywacyjne

 

UWAGA

W przypadku osób z niepełnosprawnościami dołączyć trzeba: Kserokopię urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

 

Zainteresowane osoby proszone są wypełnienie formularza lub o przysłanie CV na mjura@bponetwork.pl lub rekrutacja@bponetwork.pl

 

Nabór trwa do końca października !!!