OFERTA PRACY DLA BEZROBOTNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 50 +

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • lekkie pióro,
 • dbanie o piękno języka mówionego i pisanego,
 • stosowania zasad ortografii i interpunkcji w praktyce,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dobra znajomość programów Word i Excel,
 • komputer ze stałym dostępem do Internetu,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i jednocześnie umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Obowiązki:

 • tworzenie contentu do wykorzystania w różnych mediach,
 • redagowanie artykułów,
 • publikacji prasowych i innych materiałów PR,
 • redagowanie cyklicznych newsletter’ów oraz treści kampanii mailingowych

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV (max 2 strony) z wzmianką dotyczącą stopnia niepełnosprawności na adres rekrutacja1@bponetwork.pl  z klauzulą:

Wysyłając CV potwierdzasz, że zapoznałeś się z klauzulą oraz wyrażasz zgodę na:

Klauzula:

Administratorem danych jest BPO NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-202, Drawska 29A / 86A. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Klauzula informacyjna:

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem agrochala@bponetwork.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe przekażemy do pracodawcy zamawiającego rekrutację.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem agrochala@bponetwork.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Sulkowska-Piłat pod adresem ksp@iodbpodata.pl .

 

Zgoda:

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma BPO NETWORK Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BPO NETWORK Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BPO NETWORK Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ