Zmiany w prawie pracy od 2019 roku

Wraz z nadejściem 2019r zmianie uległy niektóre przepisy regulujące prawo pracy. Zmiany dotyczyć będą między innymi: sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę, prowadzenia i przechowywania akt osobowych czy ograniczenie obowiązków BHP.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Do 21 stycznia 2019 roku pracodawcy muszą poinformować swoich pracowników otrzymujących obecnie wynagrodzenie do rąk, o konieczności podania numeru rachunku konta bankowego (na które będzie wypłacane wynagrodzenie) lub złożenia wniosku o kontynuowaniu wypłacania wynagrodzenia gotówką.

Pracownik powinien podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy powyższej informacji

Prowadzenie akt osobowych

Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dotychczas pracodawcy zmuszeni byli gromadzić dokumenty związane ze stosunkiem pracy tylko i wyłącznie w formie papierowej. Co ciekawe, digitalizacja będzie dotyczyła nie tylko nowo zatrudnionych pracowników, ale także obecnych i byłych. Pracodawca, który zdecyduje się na zdigitalizowanie akt pracowniczych zobowiązany będzie poinformować o tym pracowników.

Po upływie 10-letniego okresu przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę, a także w przypadku ich digitalizacji, pracownik może odebrać swoje akta osobowe od pracodawcy.

Po upływie 30 dni, jeśli pracownik nie odbierze dokumentacji, pracodawca może zniszczyć jej poprzednią postać.

Ponadto pracownik, były pracownik, a także wskazani członkowie rodziny w razie śmierci obecnego lub byłego pracownika, mogą domagać się od pracodawcy wydania kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej.

Prawo do odebrania dokumentacji papierowej – w przypadku śmierci pracownika – w terminie 30 dni mają:

 • dzieci, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym i macocha oraz osoby przysposobione.

Skrócony okres przechowywania akt osobowych

Skrócony został obowiązek przechowywania przez pracodawcę akt osobowych pracowników. Od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy muszą przechowywać takie dane przez 10 lat, dotychczas było to aż 50 lat.

Nowelizacja dotyczy nowo zatrudnionych pracowników, jak i tych po raz pierwszy zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego po 31 grudnia 1998 roku, a przed 1 stycznia 2019 roku. Warunkiem będzie złożenie raportu informacyjnego do 10 lat wstecz, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

Warunkiem skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999-2018 będzie złożenie przez pracodawcę do ZUS:

 • oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999–2018 oraz
 • raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999–2018.

Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. będzie przechowywana na dotychczasowych zasadach, czyli 50 lat.

Ograniczenie obowiązków BHP

Nowelizacja zakłada, że szkolenia okresowe nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, do której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Dodatkowo pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 50 pracowników (a nie jak dotychczas – do 10) oraz jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Monika Jura

Wzrost płacy minimalnej


Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowa stawka minimalna wynosząca 2250zł brutto (ok 1634zł netto). Przysługuje ona pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie, osoby zatrudnione na pół etatu nie mogą zarobić mniej niż 1125zł brutto (ok 850zł netto). O złotówkę wzrosła też minimalna stawka godzinowa. Zamiast 13,70zł wynosi obecnie 14,70zł.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku zawierać nowej umowy.

Wysokość podwyżki płacy minimalnej była kwestią sporu pomiędzy rządem i związkami zawodowymi. Początkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponowało, aby minimalne wynagrodzenie wyniosło 2220zł brutto. Taka propozycja nie spotkała się z aprobatą działaczy Solidarności i OPZL. Finalnie, doszło do porozumienia na mocy którego, płaca minimalna wzrasta w 2019r. ze 2100zł do 2250zł. Jest to wzrost o 7.1 % w porównaniu do 2018r. Nowa kwota stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019r. Według danych GUS ok 1,5 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej (ok. 13% ogółu pracowników). Warto przypomnieć, że pensja poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń.

Od 2019r. wyższa jest odprawa dla zwalnianych grupowo. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi zatem 33 750zł brutto.

Jak zapisano w art. 151 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, czyli między godz. 22 a 6 przysługuje dodatek do pensji w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Oznacza to, że dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej wynosi obecnie od 2,5 do 2,7 zł (w zależności od ilości dni pracujących w danym miesiącu).

Wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu, również nie może być niższe niż równowartość minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że sąd nie może przyznać odszkodowania niższego niż 2250 zł brutto.

Warto też wiedzieć, że do płacy minimalnej nie wlicza się:

– nagrody jubileuszowej

– odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

– wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Aneta Wróbel

Informatyk/Młodszy Administrator

BPO NETWORK Sp. z.o.o.

Nie tylko poszukujemy na rzecz Pracodawcy kandydatów do pracy, przede wszystkim dbamy o pełne zadowolenie obu stron procesu rekrutacji.
Stawiamy sobie za cel to, aby potencjalny pracownik był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej pracy 1729natomiast Pracodawca pozyskał najlepszego pracownika.

 

 Poszukujemy pracownika na stanowisko:

 

Informatyk/Młodszy Administrator

Miejsce pracy: Warszawa

 

WYMAGANIA:

 • znajomość systemów Mac OS oraz Linux,
 • konfiguracja routerów DrayTek, Cisco, Mikrotik (VPN, Firewall, QoS),
 • znajomość języka angielskiego,
 • minimum średnie wykształcenie,
 • prawo jazdy kat.B
 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku.

Jeśli… informatyka jest Twoją Pasją…

 • chcesz rozwijać swoje umiejętności informatyczne,
 • przyswajasz wiedzę w tempie geometrycznym,
 • potrafisz rozmawiać również z ludźmi, a nie tylko z maszynami,
 • potrafisz przy tym jeździć samochodem.

‼To znaczy, że to ogłoszenie jest dla Ciebie ‼ Wyślij nam swoje CV.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • diagnozowanie oraz naprawa usterek w sprzęcie komputerowym,
 • diagnozowanie oraz naprawa usterek oprogramowania (naprawy systemów/odwirusowanie),
 • kompleksowa obsługa klienta od początku do końca wykonania usługi,
 • usługi wyjazdowe u klientów (naprawy / konfiguracja / instalacja),
 • konfiguracja i zarządzenie sieciami komputerowymi oraz serwerami,
 • umiejętność administracji serwerami opartymi na MS Windows Server 2003/2008/2012/2016 będzie dodatkowym atutem.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • niezbędny sprzęt do pracy,
 • możliwość rozwoju umiejętności zawodowych,
 • zgrany zespół oraz miłą atmosferę pracy,
 • pracę w godzinach 9-18 z przerwą na obiad.

FB: BPO Network Sp zoo

 

Infolinia w sprawie ofert pracy:
Paweł Płaczkiewicz

+48 517 770 018

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA TO STANOWISKO PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA NACISKAJĄC PRZYCISK

APLIKUJ TERAZ

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 

 

Telemarketer z orzeczeniem o niepełnosprawności

BPO NETWORK Sp. z.o.o.

Nie tylko poszukujemy na rzecz Pracodawcy kandydatów do pracy, przede wszystkim dbamy o pełne zadowolenie obu stron procesu rekrutacji.
Stawiamy sobie za cel to, aby potencjalny pracownik był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej pracy natomiast Pracodawca pozyskał najlepszego pracownika.

Telemarketer z orzeczeniem o niepełnosprawności

Miejsce pracy: Praca zdalna/Cała Polska

WYMAGANIA:

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Samodzielność, wysoka kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Podstawowa znajomość Excel,
 • Chęć do pracy,
 • Własny komputer oraz stałe łącze internetowe.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Telefoniczny kontakt z potencjalnymi klientami – umawianie spotkań biznesowych,
 • Raportowanie swoich działań,
 • Kontakt z obecnymi klientami,
 • Działania marketingowe na rzecz pracodawcy.

 

OFERUJEMY:

 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy,
 • Możliwość rozwoju,
 • Pracę w zaciszu domowym,
 • Pracę dla osoby niepełnosprawnej,
 • Miłą atmosferę.

Infolinia w sprawie ofert pracy:
Paweł Płaczkiewicz

+48517770018

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA TO STANOWISKO PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA NACISKAJĄC PRZYCISK APLIKUJ TERAZ

APLIKUJ TERAZ

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

Pracownik biurowy z orzeczeniem o niepełnosprawności

BPO NETWORK Sp. z.o.o.

Nie tylko poszukujemy na rzecz Pracodawcy kandydatów do pracy, przede wszystkim dbamy o pełne zadowolenie obu stron procesu rekrutacji.
Stawiamy sobie za cel to, aby potencjalny pracownik był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej pracy natomiast Pracodawca pozyskał najlepszego pracownika.

 Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Pracownik biurowy z orzeczeniem o niepełnosprawności

Miejsce pracy: Biała Podlaska

 

WYMAGANIA:

 • Osoba posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Podstawowa znajomość języka rosyjskiego,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Znajomość pakietu MS OFFICE (Word,Excel),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie na analogicznym stanowisku.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Obsługa urządzeń biurowych,
 • Dbanie o sprawne funkcjonowanie biura i pozytywny wizerunek firmy,
 • Przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy.

 

OFERUJEMY

 • Umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Przyjazną atmosferę w pracy,
 • Pracę jednozmianową.

 

Infolinia w sprawie ofert pracy:
Paweł Płaczkiewicz

+48517770018

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA TO STANOWISKO PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA NACISKAJĄC PRZYCISK

APLIKUJ TERAZ

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.